Jūsu grozs

Lietošanas noteikumi

Izmantošanas noteikumi un nosacījumi

1. Internet-saite www.2WayRadio.eu – ir elektroniska tirdzniecības vitrīna, kas izvietota Internetā ar domēna vārdu 2WayRadio.eu, un ar iekļautiem tajā programmas aizsardzības moduļiem, un, saskaņā ar SSL drošības standartiem, savienota ar Latvijas banku apstrādes centriem, savukārt caur kuriem saistīta ar pasaules finanšu sistēmu.

2. Saites lietotājs – tā ir fiziska vai juridiska persona, kas aplūko preci, kura izvietota saitē un kas izmanto aizsardzības programmas moduļus lai apmaksātu preci un pakalpojumus.

3. Kompānija „ELSI” SIA, reģ.Nr. LV40003969282, ir vienlaikus gan saites 2WayRadio.eu administrators, gan īpašnieks.

4. Saite 2WayRadio.eu dod iespēju tās lietotājiem aplūkot, izvēlēties preces un pakalpojumus, to raksturojumus, cenas ar foto, video, audio un teksta informācijas palīdzību, kura izvietota saitē.

5. Izmantojot saiti 2WayRadio.eu, lietotājs piekrīt saites lietošanas noteikumiem un nosacījumiem un apņemas tos pildīt. Lietotājs piekrīt, ka viņa noradītie fiziskas vai juridiskās personas rekvizīti ir patiesi.

6. Izmantojot saiti 2WayRadio.eu, lietotājs piekrīt tam, ka viņa personiskie dati aizsargātā veidā tiks glabāti saites 2WayRadio.eu datu bāzē, izņemot informāciju, kura ir saistīta ar slepeniem bankas kodiem un bankas parolēm – pēdējo informāciju lietotājs nosūta banku apstrādes centros caur aizsargātu SSL savienošanas sistēmu elektroniskā formātā, ar kuriem Internet-saites īpašnieks ir noslēdzis attiecīgus līgumus par sadarbību saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7. Gadījumā, ja saite 2WayRadio.eu kādu laiku nestrādā, piegādes termiņi un garantijas nosacījumi uz to laiku tiek saglabāti.

8. Saite 2WayRadio.eu brīdina, ka tā var būt nesasniedzama Interneta tīklā, kuru administrē provaideri, ar kuriem nav līgumsaistību ar saiti 2WayRadio.eu, kā arī ņemot vērā „force majeure” nepārvaramās varas apstākļus, tādus, kā saites elektroaprīkojuma bojājumi.

Atbildība un atbildības ierobežojumi

9. Saites 2WayRadio.eu lietotājs nes pilnu materiālo atbildību par viņa izvietotās informācijas saturu preču pasūtījumu laukumos: piegādes adrese, nopirktās preces saņēmēja dati, ka arī maksājuma un citu dokumentu aizpildāmos laukumos, kurus lietotājs sniedz saitei un banku apstrādes centriem.

10. Saites 2WayRadio.eu lietotājs saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu nes pilnu administratīvo un kriminālatbildību par sniegtās informācijas patiesīgumu kā Internet-saites 2WayRadio.eu īpašnieku priekšā, banku iestāžu (banku) priekšā, tā arī trešo personu priekšā, gadījumā, ja ir pārkāpti saites noteikumi, autortiesības un saimnieciskās darbības tiesības, zīmju un tirdzniecības zīmes tiesības, ka arī gadījumos, ja ir nodarīti materiālie zaudējumi, traucējumi vai neērtības citām personām.

11. Kompānija “ELSI” SIA, reģ.Nr. LV40003969282 nenes atbildību par preču apraksta saturu, kas izvietoti saitē 2WayRadio.eu un līdz ar to paziņo, ka preču parametri var atšķirties no paziņotiem to izmaiņu iemeslu dēļ, piemēram, no preču ražotāja puses. Kompānija nenes atbildību par iespējamiem zaudējumiem vai neērtībām, kas saistīti ar saites darbību, vai par zaudējumiem un neērtībām, kas saistīti ar preču, kas izvietoti saitē, raksturojuma izmaiņām.

Garantijas

12. Kompānija “ELSI” SIA, reģ.Nr. LV40003969282, kas ir Internet-saites 2WayRadio.eu īpašnieks, nes atbildību par visu pārdoto preču garantijas remontiem, saskaņā ar preču un pakalpojumu ražotāju garantijas pienākumiem, saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanu.

13. Reklamāciju iesniegšanas adrese un radioiekārtu remonta darbnīcas adrese:
Rīga, Maskavas iela 443, birojs 101, Latvija, LV-1063.
Tālr.: +371 67100420, E-pasts: elsi{at}elsi.lv

Lietošanas noteikumu un nosacījumu maiņa

14. Saites 2WayRadio.eu lietošanas noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti, papildināti vai laboti un tie stājas spēkā no to publikācijas momenta Internet-saitē 2WayRadio.eu.
2010.gada 17. augusts, Rīga, “ELSI” SIA, reģ.No. LV40003969282.

Pieņemt sīkdatnes
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietotāju pieredzi un optimizētu savu darbu. Ja jūs turpināt izmantot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat SIA ELSI sīkdatņu politikai.